Contact Us

Address: No.510, Zhongzheng Road, Xinzhuang District, New Taipei City, Taiwan 24205
TEL:+886-2-2905-3752
FAX:+886-2-2901-0167
E-mail :HECG@mail.fju.edu.tw